News


MSUB Newsletter

Be informed about our activities


Follow us...

Facebook Twitter Facebook FacebookWorking hours

Museum of Contemporary Art
Ušće 10, blok 15, Belgrade

Summer working hours:
Wednesday - Monday: 12:00-20:00
Saturday: 12:00-21:00
The Museum is closed to the public on Tuesday.

Ticket price: 300 rsd
Group ticket price (10 people or more): 200 rsd
Students of universities, high schools and elementary schools, pensioners, holders of EYCA, City Card and City Pass: 150 rsd

Free admission:
Visitors with disabilities, pregnant individuals, children under the age of 7, students and professors of art history, architecture, fine and applied arts faculties, journalists, employees from related cultural institutions, members of ICOM, AICA, IKT, ULUS, ULUPUDS and other professional associations.

Information about group visits and tours is available on 063-862-3129 and info@msub.org.rs

All discounts are realized by presenting valid ID at the Museum till.
Entrance to the Museum is free every Wednesday
.

****

Salon of the Museum of Contemporary Art
14 Pariska St., Belgrade

The Salon of the MoCAB is closed due to ongoing renovations.

****

Gallery-Legacy of Milica Zorić & Rodoljub Čolaković

2 Rodoljuba Čolakovića St, Belgrade

Summer working hours: 14:00-21:00
The Legacy is closed to the public on Tuesday.
Entrance to the Legacy is free of charge.

Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti

Programme | 18.05.2012
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti

Salon MSUB, Pariska 14
18. maj 2012 - 24. jun 2012

U radu Društvo neograničene odgovornosti, Irena Lagator Pejović bavi se poimanjem javnog naziva današnjih privatnih korporativnih entiteta odnosno, bavi se distinktivnim značenjima koja su takvi nazivi kadri da proizvedu. Bavi se i pojmom prisustva.

"Posmatrano sa šireg kontekstualnog nivoa, ako razumijemo prostor i društvo kao relacione procese koji su uvijek u fazi konstrukcije; ako, polazeći od jednog od principa konceptualne umjetnosti – da umjetničko djelo ne mora biti izvedeno – inverzijom pojma ograničenosti i njegovom transformacijom više u progresivan ili plodan pojam neograničenosti, zar kao mnoštvo nismo u stanju makar da vizuelizujemo ili verbalizujemo, ako ne da proizvedemo ideju mogućeg, drugačije ustanovljenog Društva neograničene odgovornosti? Ukoliko jesmo kadri to da uradimo, kakve posljedice bismo uspjeli da ko-proizvedemo na mikro i kontekstualno osjetljivom nivou, onom na kojem su kao procesi zasnovani vrijeme, prostor i društvo? Zar, utoliko, ne bismo drugačije razumjeli značenje i konstitutivnu kompleksnost pojmova odgovornosti, subjekta i društva za koje bismo, zapravo, mogli postati neograničeno odgovorni?….Ton značenja termina ,,Društvo ograničene odgovornosti“ (d.o.o.) možda usmjerava ka subverzivnom djelovanju na kapacitet mnoštva, na relacije, produktivnost, humanost, što je suprotno od ciljeva umjetničkog djela koje, u ovom slučaju, može funkcionisati kao poetski korektiv ali i saznajno-estetska posljedica.”
Irena Lagator Pejović

Rođena na Cetinju, Crna Gora, 1976. Živi i radi na relaciji Cetinje, Podgorica, Beograd. Diplomirala i magistrirala na FLU Cetinje. PhD kandidat na Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta Umetnosti u Beogradu. Tokom 1999-2000 boravila na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts du Mans, Francuskoj.

www.irenalagator.net

Podrška: Ministarstvo kulture Crne Gore


Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti