News


MSUB Newsletter

Be informed about our activities


Follow us...

Facebook Twitter Facebook FacebookWorking hours

Museum of Contemporary Art

Ušće 10, blok 15, Belgrade
Working hours for Monday, January 20, 10 am - 10 pm
Sunday–Wednesday
10 am – 6 pm

Thursday–Saturday:
10 am – 10 pm

The Museum is closed on Tuesdays

Tickets
· Individual ticket: 600 rsd
· Group ticket: 400 rsd
· Pupils, students, pensioners: 300 rsd
· Family ticket: parents (600 rsd) children from 7 to 17 (150 rsd)
· Free admission on the first Wednesday of each month
· Tickets can be purchased at the ticket counter or online at https://www.tickets.rs/

Information about group visits and guided tours are available on the telephone number 063-862-3129, and email info@msub.org.rs everyday except Tuesday from 10:00 a.m. to 18 p.m.

For information about ticket sales, MoCAB till (011) 3115 713

****

Salon of the Museum of Contemporary Art

14 Pariska St., Belgrade
Working hours: from 12:00 to 20:00, except Tuesdays
Admission is free of charge

****

Gallery-Legacy of Milica Zorić & Rodoljub Čolaković

2 Rodoljuba Čolakovića St, Belgrade
Closed to the public.

Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti

Programme | 18.05.2012
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti

Salon MSUB, Pariska 14
18. maj 2012 - 24. jun 2012

U radu Društvo neograničene odgovornosti, Irena Lagator Pejović bavi se poimanjem javnog naziva današnjih privatnih korporativnih entiteta odnosno, bavi se distinktivnim značenjima koja su takvi nazivi kadri da proizvedu. Bavi se i pojmom prisustva.

"Posmatrano sa šireg kontekstualnog nivoa, ako razumijemo prostor i društvo kao relacione procese koji su uvijek u fazi konstrukcije; ako, polazeći od jednog od principa konceptualne umjetnosti – da umjetničko djelo ne mora biti izvedeno – inverzijom pojma ograničenosti i njegovom transformacijom više u progresivan ili plodan pojam neograničenosti, zar kao mnoštvo nismo u stanju makar da vizuelizujemo ili verbalizujemo, ako ne da proizvedemo ideju mogućeg, drugačije ustanovljenog Društva neograničene odgovornosti? Ukoliko jesmo kadri to da uradimo, kakve posljedice bismo uspjeli da ko-proizvedemo na mikro i kontekstualno osjetljivom nivou, onom na kojem su kao procesi zasnovani vrijeme, prostor i društvo? Zar, utoliko, ne bismo drugačije razumjeli značenje i konstitutivnu kompleksnost pojmova odgovornosti, subjekta i društva za koje bismo, zapravo, mogli postati neograničeno odgovorni?….Ton značenja termina ,,Društvo ograničene odgovornosti“ (d.o.o.) možda usmjerava ka subverzivnom djelovanju na kapacitet mnoštva, na relacije, produktivnost, humanost, što je suprotno od ciljeva umjetničkog djela koje, u ovom slučaju, može funkcionisati kao poetski korektiv ali i saznajno-estetska posljedica.”
Irena Lagator Pejović

Rođena na Cetinju, Crna Gora, 1976. Živi i radi na relaciji Cetinje, Podgorica, Beograd. Diplomirala i magistrirala na FLU Cetinje. PhD kandidat na Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta Umetnosti u Beogradu. Tokom 1999-2000 boravila na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts du Mans, Francuskoj.

www.irenalagator.net

Podrška: Ministarstvo kulture Crne Gore


Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti
Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti